Debiteurgegevens

  • Voer uw factuur (of meerdere facturen) inclusief BTW in.
  • Een betaling of creditfactuur dient u hier ook in te voeren maar dan met een minteken voor het bedrag (bijvoorbeeld -100,00).
Factuurnummer Datum Bedrag

Factuurtotaal
Rente
Uw vordering