Facturen die niet of te laat worden betaald vormen een flinke ergernis en kostenpost voor het MKB. Incassowijzer biedt de helpende hand met haar snelle en zeer succesvolle online incassotool. Voer uw vordering kosteloos en simpel in en wij gaan voor u aan de slag. U wordt 24/7 online op de hoogte gehouden van alle ontwikkelingen.

 

Hieronder worden de opvolgende acties fasen van invordering beschreven. Alvorens de vordering aanhangig wordt gemaakt, wordt het digitaal beslagregister geraadpleegd. 

 

Aanmaning door incassowijzer voor hoofdsom, rente en de reguliere incassokosten, te voldoen binnen 5 dagen, met waarschuwing voor hogere bijkomende (proces)kosten bij verdere non-betaling.

 • Indien de vordering wordt voldaan, volgt afrekening van de hoofdsom en rente met cliënt en wordt het dossier gesloten.
 • Indien de vordering niet voldaan wordt, volgt actie 2 >

Aanmaning door gerechtsdeurwaarder voor hoofdsom, rente en de reguliere incassokosten (de hoogte van de incassokosten is afhankelijk van de som van de te vorderen hoofdsom en rente), te voldoen binnen 3 dagen met waarschuwing voor gerechtelijke invordering en de hoge bijkomende proceskosten bij verdere non-betaling.

 • Indien de vordering wordt voldaan, volgt afrekening van de hoofdsom en rente met cliënt en wordt het dossier gesloten.
 • Indien de vordering niet voldaan wordt, volgt actie 3 >

Om te voorkomen dat nodeloos wordt geïnvesteerd in een procedure voor de rechtbank, is uw debiteur opgenomen in de route van één van onze deurwaarders. Onze deurwaarder zal uw debiteur ter plaatse bezoeken en sommeren uw vordering alsnog te voldoen. Tevens zal een inschatting gemaakt worden van de verhaalbaarheid van uw vordering zodat geen onnodig kostenrisico wordt gelopen.

 • Indien de vordering wordt voldaan, volgt afrekening van de hoofdsom en rente met cliënt en wordt het dossier gesloten.
 • Indien de vordering niet voldaan wordt, volgt actie 4 >

Na ontvangst van het kostenvoorschot zal de dagvaarding door onze deurwaarder aan uw debiteur worden uitgereikt met opgaaf van de totaalvordering (te voldoen voor de eerste zittingsdag).

 • Indien de vordering wordt voldaan, volgt afrekening van de hoofdsom en rente met cliënt en wordt het dossier gesloten.
 • Indien de vordering niet voldaan wordt, volgt actie 5 >

Procesfase: uitleg

Het door de rechter gewezen vonnis zal door één van onze deurwaarders ter plaatse aan uw debiteur worden overhandigd met bevel om binnen 2 dagen de vordering te voldoen.

 • Indien de vordering wordt voldaan volgt afrekening van de hoofdsom en rente met cliënt en wordt het dossier gesloten.
 • Indien de vordering niet voldaan wordt, volgt actie 6 >

Executiefase: lees meer

Nu volgt beslaglegging door één van onze deurwaarders om betaling af te dwingen.

 • Indien de vordering wordt voldaan volgt afrekening van de hoofdsom en rente met cliënt en wordt het dossier gesloten.
 • Indien de vordering niet voldaan wordt en de vordering voldoet aan de voorwaarden,

GELDT DE MAXIMALE KOSTENGARANTIE = BEPERKING VAN HET KOSTENRISICO!
Zo weet u altijd welk maximaal kostenrisico u loopt.
Lees meer over de maximale kostengarantie

Maximale kostengarantie

Beperking van het kostenrisico! Zo weet u altijd welk maximaal kostenrisico u loopt.